nieuws!

Goed nieuws voor (toekomstige) automobilisten met ADHD of autisme!!!

Wat zijn we blij!!
Herkeuring voor het rijbewijs bij autisme is eindelijk afgeschaft!
Onze actie met Autisme Rijgeschikt heeft vruchten afgeworpen. Zie ook onze website www.rijles-en-autisme.nl.

Vorig jaar hebben we een kunstwerk aangeboden aan minister Schultz, precies met dit doel voor ogen.
Een uitgebreide brief vanuit ons, met ondersteuning van de NVA, en er werd goed naar ons geluisterd. Maar ook toen bleef het natuurlijk afwachten of er ook echt iets mee gedaan werd. Eerder dit jaar werden we al aangenaam verrast door de afschaffing van de herkeuring bij ADHD.

En nu dan eindelijk...ook bij autisme.

Bedankt minister Schultz!!

Goed voorbeeld van autisme op de werkvloer
Een succesvolle baan en autisme kunnen prima samen gaan, wellicht is het moeilijk te bewerkstelligen maar het is zeker niet uitgesloten! Onlangs was er een uitzending op televisie van het programma "De Vijfde Dag van de EO. Door deze uitzending, waarin onder andere Dhr. Diederik Weve een kijkje geeft in zijn professionele status, kwam ook het artikel van het NRC Handelsblad weer onder de aandacht waarin reedsgenoemde in een uitgebreid interview ingaat op de mogelijkheden van autisme in een arbeidssituatie. Zeer interessant!
Autismegeschikt tijdens lezing Peter Vermeulen

Tijdens de door Spectrum Brabant (initiatiefnemer van deze campagne) georganiseerde lezing van Peter Vermeulen, stonden we weer met onze campagne AutismeGeschikt in de zaal. Bezoekers konden voor een donatie van 2 euro een kracht/positieve eigenschap van mensen met autisme op een tegeltje of kunstwerk schrijven. In totaal hebben 22 mensen dit gedaan , bedankt hiervoor! Spectrum Brabant doneert zelf 400 euro (1 euro van ieder entreekaartje) en daarmee (incl. nog wat losse donaties) komt het totaalbedrag uit op 452 euro voor het Nederlands Autismefonds! Lees hier meer over de lezing en bekijk foto's en een videofragment...

 

Autismegeschikt inspireert gemeente Eindhoven

In het kader van de Autismeweek 2012 overhandigen wij een Autismegeschikt kunstwerk aan Wethouder Scholten van Eindhoven. Mevrouw Scholten is Wethouder van Jeugd, Welzijn en Zorg.

Autisme is een actueel onderwerp in het kader van de recente bezuinigingen en bijbehorende ingrepen die dit als gevolg heeft. Autismegeschikt wil dit bespreekbaar maken gekoppeld aan:
-De mogelijkheden voor mensen met autisme
-De talenten
-De beperking
-De investering in mensen met autisme met het oog op zelfstandig deelnemen in de maatschappij.

Kunstenares Judith van de Rijt heeft het Autismegeschikt kunstwerk gemaakt dat wordt overhandigd aan wethouder Scholten.

Gekoppeld aan de overhandiging vindt een werklunch plaats met Wethouder Scholten,een aantal professionals uit het werkveld en ouders van jongeren met autisme. Het onderwerp autisme, in het kader van de recente bezuinigingen staat centraal.  We willen de wethouder steunen en inspireren.

De overhandiging en werklunch vinden plaats op maandag 2 april
Autisme en Sinterklaas

Dit jaar besteedde Spectrum Brabant in het kader van onze non-profit campagne Autisme Geschikt voor het eerst ruim aandacht aan Sinterklaas, speciaal voor kinderen met autisme. Op het programma stond een prikkelarme en AutismeGeschikte Sinterklaasviering in Eindhoven en er was ruim aandacht voor een nieuwe, non-profit uitgave van een voorleesboekje over een zwarte Piet met autisme en ADHD.... Opbrengsten allemaal naar het AutismeFonds!!

Hieronder een kort verslag:

Jody Hens heeft zelf ADHD en een lichte vorm van autisme en heeft een fantastisch leuk voorleesboek geschreven over een Kleine Piet met ADHD en autisme. De opbrengsten gaan volledig naar het goede doel, nml. naar de NVA en het autismefonds. Vanzelfsprekend steunen wij haar initiatief van harte! Jody heeft haar boek zondag 13 november gepresenteerd tijdens een speciale boekpresentatie, gehost door Spectrum Brabant in Eindhoven. Jody overhandigde het eerste exemplaar aan Dhr. Cees Berkelmans, voorzitter van de NVA-regio Noord Brabant. Na een korte introductie presenteerde Jody vol trots haar voorleesboek, met fantastische kleurplaten en een verhaaltje voor elke dag; vanaf de aankomst van de Sint tot aan 5 december. De verhaaltjes gaan over een kleine zwarte piet met autisme en ADHD. Het pietje mag voor het eerst mee naar Nederland en belandt in allerlei avonturen. Het boekje is het hele jaar door nog te bestellen via de speciale actie website www.kleinepiet.nl ! Jody heeft zich voorgenomen om bij voldoende verkoop volgend jaar deel 2 te schrijven. Wij hopen van harte dat zij dit kan verwezenlijken en zien nu al uit naar het vervolg! Een impressie van de boekpresentatie:

 

 

   

 

De prikkelarme Sinterklaas-viering heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Ondanks veel aandacht voor de viering en uitsluitend positieve reacties op het programma, kwamen er geen aanmeldingen. Heel erg jammer!

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

20 oktober 2011

Actie Rijbewijs en Autisme

We ondernemen samen met de mensen achter rijles-en-autisme.nl actie om het behalen en behouden van een rijbewijs voor mensen autisme aan de kaak te stellen. We strijden voor een beter en eerlijker beleid voor mensen met autisme die het rijbewijs willen halen.

Bezoek nu ons actiepagina!!

Waar strijden we precies voor:

 • - Aanpassing regelgeving inzake periodiek herkeuren rijgeschiktheid van mensen met ASS,
 • - Geen extra kosten voor mensen met ASS vanwege beperkte duur rijbewijs en herkeuring
 • - Een landelijk uitgevoerd beleid omtrent de Eigen Verklaring, in plaats van een (op dit moment) sterk regio-gebonden uitgevoerd beleid.
 • - Meer kennis van autisme bij examinatoren.
 • - Faciliteren bijscholing betrokken rijinstructeurs
 • - Een beleid waarin de nadruk ligt op de competenties en eventuele aanpassingen per individu (wat men kan), in plaats van de stoornis an sich.
 • - Beleid ontwikkelen op de aanpassingsmogelijkheden voor mensen met informatieverwerkings-problematiek tijdens de rijles en het examen.

Hoe doen we dit?

 • - We bundelen alle ervaringen van rijinstructeurs uit ons netwerk en de rest van het land, met als doel inzicht verkrijgen in de huidige problematiek
 • - We zoeken de dialoog op met het CBR
 • -We willen met alle belanghebbende partijen in gesprek om enerzijds inzicht in de problematiek te verkrijgen en anderzijds advies uit te brengen omtrent regelgeving, beleid en de uitvoering hiervan
 • -We streven ernaar alle initiatieven die er op dit moment zijn rond het onderwerp samen te brengen om krachten te bundelen, middels rondetafelgesprekken.
 • -We zetten onze campagne in om via social media extra aandacht voor problematiek te vragen.
  -Dit doen we oa middels de beeldvormingscampagne “geschikt/niet geschikt”
 • -We bieden minister Schultz van Haegen een Autismegeschikt Kunstwerk aan. In het kunstwerk ligt de nadruk op de sterke kanten van autisme.
 • -Tezamen met het kunstwerk overhandigen we de minister een brief waarin bovenstaande is opgenomen, vergezeld met input van alle rijinstructeurs uit het netwerk.
 • -In bovenstaande wordt de petitie “Mensen met autisme en het rijbewijs,  http://petities.nl/petitie/mensen-met-autisme-en-het-rijbewijs, meegenomen. Dit is een initiatief van Martijn Coolen.

 

Wat kunt u nu doen?

 

 • -Teken de petitie!! http://petities.nl/petitie/mensen-met-autisme-en-het-rijbewijs

 • -Werk mee aan het Autisme(rij)Geschikt-kunstwerk voor minister Schultz van Haegen. Beantwoord de volgende vraag:
  Mensen met autisme zijn rijgeschikt omdat.....
  vul hier je antwoord in!
 • -Voor rijinstructeurs: Werk mee aan de brief voor de minister! De brief zal vergezeld gaan van een lange, hele lange lijst met input van rijinstructeurs. Geef hier direct uw mening over het onderstaande:

  Denkt u eens aan de Eigen Verklaring en het traject dat wordt ingegaan nadat een vraag met ja wordt beantwoord.
  Is u duidelijk wat u en de kandidaat te wachten staat?
  En wat vindt u ervan dat aan het onderzoek door psycholoog extra kosten zijn verbonden. En dat deze kosten per regio en psycholoog kunnen verschillen? Is het u duidelijk wat het beleid is wanneer een kandidaat aangeeft autisme te hebben? En wat vindt u ervan dat een rijbewijs voor 1-3 jaar wordt afgegeven? En waar loopt u tegenaan bij examens?

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

12 oktober 2011

Congres Bruggen bouwen steunt campagne Autisme Geschikt

Wij zijn bijzonder verheugd dat Steunpunt Autisme Arnhem onze campagne steunt en tijdens het congres ruim aandacht heeft besteed aan Autisme Geschikt. Deelnemers van het congres hebben tegeltjes gesponsored waarna een student van de UNIT-academie een prachtig en uniek AutismeGeschikt-kunstwerk heeft gemaakt. Fantastisch! Binnenkort volgen meer foto's maar voor nu alvast een indruk:

 

 

Lees hieronder een persbericht naar aanleiding van het congres.

 

De Betuwe
 • 18 okt 2011
Door: De Redactie
ELST - Het congres ‘Bruggen Bouwen voor Autisme’, dat woensdag 12 oktober j.l. plaatsvond in DROOM! te Elst, was een groot succes.

De organisatie was in handen van het Steunpunt Autisme Arnhem, in samenwerking met het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) en het Steunpunt Autisme & Onderwijs Achterhoek.
De ondertitel van het Congres luidde ‘Onderwijs en zorg ontmoeten elkaar’ en dat is gelukt! De afstemming tussen onderwijs en zorg is van wezenlijk belang voor de (levensloop) begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. Sprekers uit diverse doelgroepen benadrukten dat volmondig.Bijzonder was dat (oud)leerlingen van VSO Mariëndael te Arnhem actief meewerkten aan diverse presentaties. Eén oud-leerling had een kunstwerk gemaakte van foto’s van de Waalbrug uit Nijmegen t.b.v. het project ‘Autisme Geschikt’. De deelnemers schreven op een tegeltje een positieve eigenschap/kwaliteit van mensen met autisme. Het werd een prachtig en indrukwekkend kunstwerk. De organisatie heeft de tegeltjes gesponsord en de opbrengst komt geheel ten goede aan het Autisme Fonds. 
Ook de muzikale en literaire afsluiting door jongeren met autisme werd erg gewaardeerd door de deelnemers. De geweldige locatie en catering van DROOM! te Elst maakte dit congres als geheelgeslaagd.Voor vragen over dit congres of andere zaken over autisme en onderwijs, kunt u terecht bij Hester Langstraat en Tom van Duuren van het Steunpunt Autisme Arnhem 
(www.vierland-noord.nl) of telefonisch 026-3650312.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

oktober 2011

Beeldvormingscampagne autisme en werk

Ga hier rechtstreeks naar de website van Autisme Ten Top voor meer informatie over deze campagne!


Eerste werkgeversbijeenkomst met netwerkborrel voor werkzoekenden met een vorm van autisme in Enschede 26 Januari 2012
De eerste werkgeversbijeenkomst zal worden gehouden op 26 Januari 2012 in het Prismare theater Enschede, Roomweg 167d, 7523 BM Enschede. Voor deze bijeenkomst is voor een interactieve opzet gekozen.


Gastsprekers
Er zal een werknemer/werkgever duo als gastspreker aanwezig zijn. De werknemer met autisme in dit duo heeft een “onverwacht” beroep; een beroep waarvan men op basis van heersende vooroordelen en stereotypen niet zo snel verwacht dat iemand met autisme dat zou kunnen uitoefenen.


Paneldiscussie
Na de pauze is er een paneldiscussie. Binnen het panel zitten werknemer/werkgeversduo’s of werkgevers met autisme. Buiten het panel zitten geïnteresseerde werkgevers. De mensen binnen het panel fungeren als “best practices” om heersende vooroordelen bij werkgevers buiten het panel weg proberen te nemen of te nuanceren. Verder worden aan de hand van prikkelende thema’s werkgevers buiten het panel tot nadenken aangezet. Veel vooroordelen komen voort uit onwetendheid en deze verdwijnen vaak wanneer mensen aan het denken worden gezet.


Netwerkborrel
Aan het eind van de middag is er een netwerkborrel waar werkzoekenden met autisme (eventueel samen met hun re-integratiecoach) op een laagdrempelige manier in contact kunnen worden gebracht met aanwezige werkgevers.
Werkzoekenden met autisme die dat willen kunnen van te voren een geanonimiseerde versie van hun  werkzoekendenprofiel laten verspreiden onder de werkgevers die aan de bijeenkomst gaan deelnemen. Werkgevers die aangeven geïnteresseerd te zijn in het profiel van werkzoekenden zullen tijdens de netwerkborrel in contact worden gebracht met deze werkzoekenden. Voor overige werkzoekenden met autisme is er gelegenheid om zelf of via de eigen re-integratiecoach contacten te leggen met toekomstige werkgevers.

Jaap, Carlo en Judith

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

juni 2011

Beeldvormingscampagne autisme en werk

De beeldvormingscampagne Autisme en Werk is een samenwerkingsproject van Carlo Post en Jaap Brand met Judith van der KIeij van de stichting Ovaal dat in Mei 2010 is gestart.
Medio Maart 2011 is alle financiering van de campagne rondgekomen.
De boodschap die wij met deze beeldvormingscampagne op werkgevers willen overbrengen is dat investeren in het werken met mensen met een vorm van autisme loont.
Dat willen wij doen door in de periode van September 2011 t/m Juni 2012 vijf informatiebijeenkomsten verspreid over het hele land voor werkgevers te organiseren.
Door succesvolle werknemers met autisme te samen met hun werkgever als gastspreker uit te nodigen. Hiermee hopen wij de aanwezige werkgevers te enthousiasmeren om te werken met mensen met autisme.

Vanaf begin Juni gaan wij beginnen met het werven van een pool van succesvolle ervaringsdeskundigen (mensen met een vorm van autisme) om met hun werkgever als gastspreker op te treden tijdens één van de vijf informatie bijeenkomsten. Uit deze pool selecteren wij de 10 ervaringsdeskundingen die als gastspreker gaan optreden tijdens de vijf bijeenkomsten. Vervolgens gaan wij vanaf de zomer voor elke bijeenkomst afzonderlijk werkgevers werven die potentieel bereid zijn om mensen met autisme in dienst te nemen en die kwa werkgevers-profiel goed passen bij de twee gaststprekers. In de loop van Juni zal er een expert meeting gaan plaats vinden waarin wij met mensen in het veld o.a. strategie om werkgevers te gaan werven gaan bespreken. Na deze expertmeeting (begin Juli) zullen wij meer details gaan geven over deze campagne.

Jaap , Carlo en Judith

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Lezing peter vermeulen!

Op 16 juni 2011 verzorgt Peter Vermeulen in Veldhoven een lezing over Autisme en Contextblindheid. Ter plaatse kunt u tegeltjes sponsoren voor onze campagne! Klik hier voor meer informatie.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

NVA steunt campagne!

De NVA is enthousiast over de campagne en nodigt ons uit voor diverse bijeenkomsten van de NVA om met een standje aandacht te vragen voor de campagne. O.a. op de bijeenkomsten Autisme & Justitie zijn we aanwezig, zie voor data de website van de NVA, www.autisme.nl