sponsor een tegeltje !

 

Maak 2 euro over en sponsor hiermee een tegeltje (of geef toestemming voor een eenmalige incasso). U geeft vervolgens aan welke kwaliteit er op het tegeltje mag komen te staan (zie onderaan deze pagina tips!!). U werkt zo op 2 manieren mee aan de campagne:

1. U werkt concreet mee aan het volgende kunstwerk! Hoe meer kunstwerken er in Nederland bij bedrijven en gemeentes komen te hangen, hoe meer begrip en kennis er komt over autisme!

2. U steunt met uw financiële bijdrage een goed doel! Alle opbrengsten gaan volledig naar de productie van de tegeltjes en kunstwerken en naar het Nederlands AutismeFonds.

 

Hoe sponsor ik een tegeltje?

Kopieer onderstaande tekst en plak dit in een mailtje naar ons. vul de ontbrekende gegevens in en klaar!

E-mail: info@autismegeschikt.nl

 

Graag sponsor ik één of meer tegeltjes á € 2,00.

Ik zou graag .... (vul aantal in) tegeltjes willen sponsoren. Het totaalbedrag komt daarmee op: € .... (vul het bedrag in)

Ik kan kiezen om het bedrag zelf over te maken of toestemming te geven voor eenmalige automatische incasso af te geven.

Ik kies voor: zelf over maken / eenmalige automatische incasso (verwijder één van beide opties)

Indien ik zelf overmaak: maak het bedrag over naar rekeningnummer 1200.79.267 t.n.v. Spectrum Brabant onder vermelding van "sponsoring tegeltjes". Het bedrag komt geheel ten goede aan de productie van de AutismeGeschikt-kunstwerken en het Autismefonds.

Indien ik kies voor automatische incasso:

Ik verleen hierbij toestemming tot eenmalige automatische incasso van het bedrag € ...... ten behoeve van de sponsoring van één of meer tegeltjes. Het bedrag komt geheel ten goede aan de productie van de AutismeGeschikt-kunstwerken en het Autismefonds. Het bedrag kan worden afgeschreven van rekeningnummer: ................. (vul uw rekeningnummer in) ten name van ................................ (vul de naam van de rekeninghouder in).

Gelieve het volgende op het tegeltje te schrijven:

........................................................................................................................ (vul een kwaliteit, sterke kant in van iemand met autisme, waarvoor is volgens u iemand met autisme voor geschikt?)

Ik wil graag / liever niet (verwijder één optie) als donateur worden vermeld op de website. Mijn naam is ...... (vul uw naam in wanneer u vermeld wenst te worden).

 

 

E-mail: info@autismegeschikt.nl

 

 

Waar is volgens u iemand met autisme geschikt voor?

Sterke kanten van mensen met autisme zijn bijvoorbeeld vaak:

· Een goed oog voor detail

· Een uitstekend geheugen

· Eerlijk en oprecht

· Geboeid door bepaalde onderwerpen

· Een groot technisch inzicht

· Uitblinken in “droge” humor

· Feitelijk en logisch denken

· Geen aansteller, zichzelf zijn

· Beleefd en voorkomend

· Uitstekend schema’s en procedures volgen

· Nauwkeurig en precies

 

Kijk ook op onze verzameling van kwaliteiten voor inspiratie!